خلاقيت و نوآوری - خلاقیت چیست ؟

  جستجو
  Sunday, September 22, 2019 - 1398 يکشنبه 31 شهريور خلاقيت و نوآوری
جزئيات
خلاقیت چیست ؟

تاریخ ایجاد   08/04/2009 - 02:19  تعدادمشاهده  4495 بازگشت

 

خلاقيت چنان گل لطيفي است كه تحسين آن را به شكوفايي وامي دارد در حالي كه مايوس كردن، غالباً آن را در غنچه مي خشكاند. همه ما در صورتي كه كوشش هايمان مورد تحسين قرار گيرند ايده هاي بيشتر و بهتري خلق مي كنيم. رفتار غير دوستانه مي تواند ما را از كوشش باز دارد. شوخي تمسخرآميز مي تواند سمي باشد. چنان كه در لطيفه بالزاك ابراز شده است«پاريس شهري است كه ايده هاي بزرگ در آن معدوم مي گردند و مرگشان به وسيله بذله گويي ها فرا مي رسد.»

 

هر ايده اي اگر با تحسين رو به رو نشود بايد لااقل از آن استقبال شود حتي اگر خوب نباشد لااقل بايد با تشويق به ادامه كوشش رو به رو شود. عصاره خلاقيت عبارت از كوشش و باز هم ادامه كوشش- كوشش جدي و جدي تر- است و اين، در صورتي كه علاوه بر همه موانعي كه در راه خلاقيت وجود دارد مضافاً لازم باشد بر طلسم ياس و دلسرد كردن فائق آئيم، تقريباً انتظاري مافوق و توان طبيعت بشر است. براي همه ما يك قاعده صحيح آن است كه:
ايده ها را تشويق كنيم .

خلاقيت چيست?
يكي از توانايي هاي فكري ما خلاقيت است. خلاقيت يعني توانايي تجسم پيش بيني و ايجاد ايده ها (پرورش قدرت تصور) و خلق ايده هاي جديد. عامل سن، جنسيت و حتي تحصيلات به عنوان ركورد خوب براي خلاق بودن نيستند بلكه عامل كوشش و نيروي محرك ما بسيار مهم مي باشند. خلاقيت عبارت از چيزي بيش از صرفاً قدرت تصور است بلكه عبارت از قدرت تصوري است كه به نحوي لايتجزا به كوشش و هدف مرتبط شده است. خلاقيت عبارت از نوعي عمليات توقف و حركت و «هر وقت توانستي آن را بگير» مي باشد بنابراين در اين زمينه هرگز نمي توانيم به اندازه كافي دقيق باشيم تا بتوانيم روش خلاقيت را علمي قلمداد كنيم. در تمام مدت كار بايد سرعت را تغيير دهيم ابتدا با جديت و تحت فشار به كار مي پردازيم. سپس اجازه مي دهيم كه جريان ما را با خود ببرد، سپس دوباره تحت فشار به كار ادامه مي دهيم. معذلك مطمئن ترين روش ارزيابي عبارت از آزمايش كردن ايده هايمان است، و امر تدبير بهترين راه آزمايش، خود مبارزه اي براي خلاقيت است.
چون هر مساله غير رياضي مملو از عوامل متغير و غير قابل لمس است. اين خود دليلي است براي اين كه روش خلاقيت را نمي توان به نحو غيرقابل انعطافي به صورت سيستماتيك درآورد. خلاقيت برابر است با تفكر.

 

پرورش خلاقيت
جستجوي صحيح حقيقت مستلزم فكر باز و به نحو گسترده اي در مسير جريان مربوط قرار گرفتن است و جستجوي ما بايد عميق تر از صرفاً احساس كردن مطلب باشد بايد به عمق چگونه و چراي موضوع وارد شويم. صرف مشاهده يك محصول جالب چيزي به انبان خلاقيت ما نمي افزايد. ليكن در صورتي كه دريابيم محصول چگونه كار مي كند و چرا مورد توجه قرار گرفته است ممكن است سرنخ يك رشته فكري را به دست دهد كه قدرت تصور ما آن را به طلا تبديل نمايد. جستجوي ما بايد شامل نقشه هاي شكست خورده نيز بشود زيرا ايده هاي خوب غالباً با تفحص در علل شكست افشا مي گردند. گشادگي فكر آنقدر براي خلاقيت حائز اهميت است كه گاهي بايد عواملي را كه ممكن است مغز ما را در جستجوي ايده ها ببندد از خود دور كنيم. گاهي بايد فكر خود را با مسدود كردن محيط باز نگهداريم مانند پاستور كه وقتي به جنوب فرانسه براي يافتن علت بيماري كرم ابريشم مراجعه كرد، نظريات پرورش دهندگان كرم ابريشم او را قانع نكرد و آنها نتوانستند نظريات خود را به او بقبولانند اگر وي اين نظريات را قبول مي كرد هرگز قادر به يافتن پاسخي با ارزش نمي شد. هدف خود را گشاده كردن فكر (گشاده فكر بودن) قرار دهيد. هشيارانه در انتظار ظن هاي خلاق خود باشيد و هرگاه چنين ظني در آستانه ضمير آگاهتان ظاهر شد با آغوش باز از آن استقبال كنيد اين كار يك روزه شما را به نابغه اي تبديل نخواهد كرد ليكن تضمين خواهد كرد كه به شما در يافتن گنجينه اي از ايده ها كه در اعماق مغزتان مخفي است كمك كند.

صغرا حسيني/روزنامه کیهان

 
صفحه نخست | نقشه سایت
تمامي حقوق اين سايت متعلق به هزار طرح مي باشد.
طراحی وپیاده سازی توسط شرکت داده پردازی فراتك